ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္

  

   မဂၤလာပါ ...
ေအာင္ဘာေလ အြန္လိုင္းထီေပါက္စဥ္ website မွ ေႏြးေထြးစြာ ႀကိဳဆိုပါတယ္

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ေသာ (၃၃၄) ႀကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ ထီေပါက္စဥ္ကို  သိန္း 1500 က်ပ္ မွ ေ၀ေ၀ဆာဆာပေဒသာဆု 5ေသာင္းက်ပ္ အထိ ေပါက္ဂဏန္း အားလံုး ကို အြန္လိုင္းတိုက္စစ္ႏိုင္ပါၿပီ။
“ထီဆုႀကီးမ်ား ဆြတ္ခူးႏိုင္ၾကပါေစ”

      ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ (၁)ရက္ေန႕ (၃၁၃) ၾကိမ္မွ စတင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ ေ၀ေ၀ဆာဆာပေဒသာ ယူနစ္ဆုမဲမ်ား

 

 

 

  • (၁)ေစာင္ခ်င္းတုိက္ရန္
  • အကၡရာတူ ဂဏန္းမတူတြဲမ်ား တိုက္ရန္
  • အကၡရာမတူ ဂဏန္းတူတြဲမ်ား တိုက္ရန္

 

ႀကိမ္ေရ

အချိန််

ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ရက္စြဲ

To Contact -

Email : admin@aungbar1ay-mm.com

Support to Aungbarlay